Woonzorgcentrum Stuyvenberg

Woonzorgcentrum Stuyvenberg is een familiale onderneming die beheerd wordt door CuraCare.

Er is woongelegenheid voor 52 bewoners, waaronder twee woongelegenheden voor kortverblijf.

Wij bieden een huiselijke omgeving aan waar de bewoners zich goed voelen en bezoekers welkom zijn.
Wij verwelkomen alle bejaarden, ongeacht hun levensovertuiging, voor wie thuis wonen niet meer haalbaar is.
Vanuit die problematiek bieden wij professionele ondersteuning aan tijdelijk of op lange termijn.

Wij stellen de bewoner centraal met zijn unieke persoonlijkheid waarbij respect voor de bejaarde en zijn specifieke lev