Wonen & zorg

Algemeen

Home Stuyvenberg werd officieel erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder het nummer PE 1186.

Er is woongelegenheid voor 52 bewoners, waaronder twee woongelegenheden voor kortverblijf.

Wij bieden een huiselijke omgeving aan waar de bewoners zich goed voelen en bezoekers welkom zijn. Wij verwelkomen alle bejaarden, ongeacht hun levensovertuiging, voor wie thuis wonen niet meer haalbaar is. Vanuit die problematiek bieden wij professionele ondersteuning aan op tijdelijke / lange termijn.

Visie

Wij stellen de bewoner centraal met zijn unieke persoonlijkheid waarbij respect voor de bejaarde en zijn specifieke levensloop heel belangrijk zijn.

De zorg en verzorging van onze mensen is prioritair. Home Stuyvenberg is een woonzorgcentrum waar men kan wonen én vooral kan leven!

De zielenrust van onze bewoners gaat ons ook ter harte. Wij willen dan ook de nodige ruimte geven aan de religieuze overtuiging van onze bewoners en hun beleving daarvan.

Voor de Rooms – Katholieke geloofsovertuiging kan u, rond de Hoogdagen, deelnemen aan de eucharistieviering die doorgaat in het woonzorgcentrum zelf.

Voor andere geloofsovertuigingen wordt gezocht naar een passende invulling zodat ook deze bewoners op een zinvolle manier hun geloof kunnen getuigen.