Animatie

Er is dagelijks animatie voorzien waar vrijblijvend kan aan deelgenomen worden.

In ons woonzorgcentrum vinden we het belangrijk dat er een bewonersgerichte begeleiding, een zorg op maat is, steeds in nauw overleg met de familie en de omgeving. Deze zorg is afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de bewoner.

We streven ernaar dat de autonomie van de bewoner zoveel mogelijk behouden blijft. Indien deze autonomie bedreigd wordt, moeten we zorgen voor een respectvolle ondersteuning en zoeken naar alternatieven.

Onze bewoners worden steeds met respect behandeld. We moeten respect hebben voor zijn/haar eigenheid, gewoontes, ideeën, wensen, mogelijkheden, morele, politieke en religieuze waarden, levensloop, levensverhaal,…

Om dit te bekomen moet er een nauw overleg zijn met de bewoner zelf, maar ook met de familieleden en/of kennissen.