Vrijwilligers

Naast professionele hulp en familiale relaties hebben bewoners ook nood aan contact met derden. Door vrijwilligerswerk wil WZC Stuyvenberg meewerken aan een kwaliteitsvol sociaal netwerk voor zijn bewoners. Onze vrijwilligers kiezen in overleg met de verantwoordelijke welke taak hen het beste ligt.

Kandidaat vrijwilligers kunnen zich melden via mail bij Tineke: tineke.van.der.donckt@cura-care.be

Contacteer ons